Groen licht Raad van State voor verplaatsing woonboten

Op woensdag 8 maart heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen het de bestemming voor extra woonboten aan de Starrevaart in het bestemmingsplan Leidschendam-Zuid. Tegen dit bestemmingsplan was beroep aangetekend door twee belanghebbenden. De bezwaren zijn vandaag ongegrond verklaard door de Raad van State, waarmee nu groen licht bestaat voor de verplaatsing van de woonboten aan de Bolder naar de Starrevaart in Leidschendam.

Daarmee kan de gemeente verder met het verwezenlijken van de ambitie om de kwaliteit, sfeer en uitstraling van het historische hart van Leidschendam, waar de woonboten nu liggen, verder te verbeteren.

Uiteraard wordt er ook veel zorg besteed aan de goede inpassing van de woonboten aan de Starrevaart. Tussen de woonboten wordt minimaal 5 meter open ruimte gehouden, zodat er zicht blijft bestaan op de vaart. Alle woonboten, ook de woonboten die er nu al liggen, krijgen een voortuintje voorzien van een beukenhaag en een nieuwe berging. De verplaatsing van de woonboten staat gepland voor juni dit jaar.

Meer nieuws »