Bereikbaarheid

Ook tijdens de bouw is Leidschendam Centrum is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

Bouwverkeer
Voor de aan- en afvoer van grond en materiaal voor de bouwlocaties omgeving Plaspoelkade is bij de Bolder een speciale weg voor het bouwverkeer aangelegd. Kan het bouwverkeer hier geen gebruik van maken, dan verlaat dit het bouwterrein via de sluisbrug (alleen lege vrachtauto’s) of via de Zaagmolenstraat.

Ruimschoots parkeergelegenheid
Tijdens de werkzaamheden blijft parkeren in Leidschendam Centrum goed mogelijk. De parkeergarage onder het Damplein is open voor publiek. Daarnaast is er een aantal parkeerplaatsen rond het Damplein. Deze zijn te vinden aan en in de omgeving van de Oude Trambaan, Damlaan en Rijnlandstraat, en achter supermarkt Hoogvliet aan de Damstraat.