Energiezuinig Leidschendam Centrum

Stimuleringsregeling energiezuinig Leidschendam Centrum
In een tijd dat verantwoord omgaan met energie belangrijk is, wil de VOF Leidschendam Centrum energiezuinig bouwen stimuleren. Daarom is er een stimuleringsregeling voor energiezuinige nieuwbouwwoningen in Leidschendam Centrum in het leven geroepen. Het toepassen van duurzame energie of energiebesparende maatregelen is niet alleen kostenbesparend, ook het wooncomfort wordt aanzienlijk verbeterd en het draagt bij aan de besparing van het milieu. Energiebesparing is niet meer weg te denken uit het toekomstbeeld!

Wat houdt de regeling in?
De bijdrage bedraagt 50% van de totaal geïnvesteerde kosten en is maximaal € 5.000,- per woning , waarbij een minimale investering van € 1.000,- is vereist. De terug verdientijd wordt aanzienlijk korter met deze bijdrage.

Is het iets voor u?
Alle nieuwbouwwoningen uit dit gebied die per 1 januari 2013 nog niet waren opgeleverd (dus ook de nieuwbouwwoningen in de Plaspoelstraat, Landscheidingstraat en Zaagmolenstraat) kunnen hiervoor in aanmerking komen. Het gaat bij de regeling om maatregelen als het aanbrengen van zonnepanelen, driedubbel of zonwerend glas, of het plaatsen van een warmtepomp of zonneboiler.

De volgende voorwaarden gelden:

 • Het moet gaan om een energievoorziening die niet nodig is om de vereisten van de omgevingsvergunning te halen.
 • U bent toekomstige eigenaar van een nieuwbouwwoning in Leidschendam Centrum.
 • De woning was per 1 januari 2013 nog niet opgeleverd.
 • U voorziet de woning van een duurzame energie-installatie die zijn energie opwekt uit een schone energiebron of duurzaam gebruik van energie bevordert en EPC verlagend is (dit is een indexgetal dat de energieprestatie van nieuwbouw weergeeft).
 • U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage aanvragen, maar het maximale bedrag per woning blijft € 5.000,-
 • De bijdrage is 50% van de geïnvesteerde kosten.
 • U kunt elders geen dubbele bijdrage of subsidie aanvragen voor dezelfde voorziening.
 • U vraagt de bijdrage vooraf aan, dus voordat u de duurzame energievoorziening laat plaatsen.
 • De woning is bouwkundig geschikt om een duurzame energievoorziening te plaatsen.

Hoe werkt het?

 • U stuurt de VOF Leidschendam Centrum een aanvraagformulier met hierbij een kopie van het koopcontract en een optie tot meerwerk voor de duurzame  energievoorziening. Dit aanvraagformulier kunt u hier downloaden of aanvragen via 14 070 of info@leidschendamcentrum.nl Het aanvraagformulier en bijbehorende bijlage stuurt u naar Postbus 1005, 2260 BA in Leidschendam
 • Binnen enkele dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Als uw aanvraag incompleet is aangeleverd, dan ontvangt u hiervan bericht binnen 3 weken.Wij kunnen uw aanvraag pas registreren als deze compleet is, voorzien is van de juiste bijlagen en voldoet aan de voorwaarden.
 • U ontvangt dan binnen 6 weken de beslissing op uw (volledige) aanvraag met hierin de hoogte van de bijdrage. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verlengd.
 • U laat de duurzame energievoorziening plaatsen door de aannemer die het huis bouwt.
 • Vervolgens dient u binnen 4 weken na de oplevering van uw woning of nadat de duurzame energievoorziening is geplaatst, de einddeclaratie in (het zogenoemde  vaststellingsverzoek), vergezeld van een factuur, bewijs van betaling en een afgetekende definitieve optielijst.
 • Binnen 6 weken ontvangt u de beslissing op uw aanvraag met hierin het vastgestelde bedrag. Deze termijn kan éénmalig met 4 weken worden verlengd.
 • De bijdrage wordt dan binnen 4 weken aan u uitbetaald.
 • Lees meer in de Regeling en toelichting Stimuleringsregeling Energiezuinige Nieuwbouw Leidschendam Centrum

 

Kaart van het gebied waar de regeling geldt

Een aantal voorbeelden van duurzame energievoorzieningen

Zonnepanelen
Zonnepanelen wekken elektriciteit op door middel van licht, ook als de zon niet schijnt. Deze energie wordt vervolgens duurzaam omgezet in bruikbare stroom. Hoe meer zonnepanelen u aanbrengt hoe meer stroom u opwekt. Bij een teveel aan opgewekte energie kunt u dit tegen een vergoeding (salderen) terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Driedubbelglas
Driedubbelglas verhoogt niet alleen de isolatiewaarden, maar is ook geluidswerend. Wie kiest voor driedubbel glas, zal dus minder last hebben van geluiden van buitenaf.

Zonwerend glas
Dit is nuttig als u ramen heeft aan de zonkant, waardoor u deze ruimte moet koelen met airconditioning of een ventilator. Zonwerend glas reflecteert het zonlicht zodat de woning niet opwarmt. Dit draagt bij aan een aangenamer binnenklimaat.

Douche warmteterugwinning (wtw)
Een douche wtw zorgt ervoor dat de warmte van het douchewater wordt opgevangen en afgegeven aan het water uit de koude waterleiding zodat er tijdens het douchen minder water verwarmd hoeft te worden.

Hotfill
Zowel uw wasmachine als afwasmachine gebruiken grote hoeveelheden warm water per wasbeurt. Een hotfill voert direct warm water aan, zodat het niet nodig is het water elektrisch in de machine te verwarmen. Dit is goedkoper en efficiënter dan elektrisch verwarmen in de machine. Nóg efficiënter is een hotfill in combinatie met een zonneboiler.

Sedumdaken
Sedumdaken bestaan uit vetplantjes en hebben een isolerende werking voor zowel geluid als warmte. Zo verhoogt een Sedumdak de levensduur van dakbedekking. Het effect van het zonlicht en de regen wordt weggenomen en de temperatuurschommeling van het dak verkleint. Tevens wordt de luchtkwaliteit verbeterd doordat planten CO2 uitstoot opnemen en filteren.

Zonneboiler
Een zonneboiler verwarmt koud leidingwater met zonne-energie. Door een paneel op het dak te plaatsen dat gelinkt is aan een expansievat wordt het leidingwater opgewarmd, eventueel in combinatie met de cv-ketel. Met name uw douchewater wordt voorverwarmd en dit bespaart energie.

Warmtepomp
Een warmtepomp onttrekt warmte uit de omgeving, denk aan bodemwater of de buitenlucht. Deze warmte wordt in de warmtepomp langs een vloeistof geleid die op lage temperatuur verdampt. Deze warmte wordt dan omgezet in bruikbare warmte voor het leveren van verwarming en warmtapwater.

Microwarmtekrachtkoppeling (micro-wkk)
Dit zorgt zowel voor warm water als voor het opwekken van elektriciteit. Op het moment dat u warmte nodig heeft, slaat de ketel aan. Naast warmte wordt dan gelijktijdig ook elektriciteit geproduceerd. De restwarmte (die bij een centrale verloren gaat) wordt nu door u gebruikt. Bij een teveel aan opgewekte energie wordt dit terug geleverd aan het energienet.

Lage Temperatuur verwarmingssysteem
Dit houdt in dat de aanvoertemperatuur van water dat wordt gebruikt voor radiatoren, vloer- of wandverwarming niet warmer wordt dan 55 graden. Normaliter loopt dit op tot 80 graden. Dit zorgt voor een lager gasverbruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Aansluitpunten voor elektrisch vervoer
Een slimme zet als investering in de toekomst, mocht u nog niet in het bezit zijn van een elektrische auto of fiets. Elektriciteit als brandstof voor auto’s is immers de toekomst.

Vragen?
De gemeente voert de subsidieregeling uit namens de VOF Leidschendam Centrum, waarvan ook ontwikkelaars Bouwfonds en Schouten de Jong deel uitmaken.U kunt contact opnemen met de VOF Leidschendam Centrum via 14 070 of info@leidschendamcentrum.nl.

Hieronder vindt u de duurzame energievoorzieningen inclusief voorwaarden op een rijtje: