Het Plan

Naar een levendig historisch centrum aan de Vliet
Het plangebied omvat het historisch centrum van Leidschendam, tussen de Vliet en het Sluisplein, de Oude Trambaan, de Schoorlaan en de Plaspoelkade. Door de nieuwbouw van 550 woningen komt er een meer afwisselend woningaanbod met koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. Het winkelaanbod wordt sinds de oplevering van de ruimtes aan het Damplein en de Sluiskant in 2012, steeds meer uitgebreid met zowel winkels voor de dagelijkse boodschappen als speciaalzaken, maar ook restaurants, (grand) cafés en culturele voorzieningen. Daarnaast wordt het hele openbaar gebied opgeknapt. Kortom, het hart van Leidschendam ontwikkelt zich de komende jaren tot een levendig historisch centrum waar het prima wonen, werken, winkelen én recreëren is.

Gebied rond de sluis als uitgangspunt

In het stedenbouwkundig plan is het gebied rond de sluis het uitgangspunt. Door de ligging aan de Vliet, de uit de 17e eeuw daterende sluis en de prachtige historische pandjes is dit een unieke plek. Hoewel de panden aaneengesloten zijn gebouwd, zijn de oude panden duidelijk herkenbaar als afzonderlijke gebouwen. Nergens zijn twee dezelfde gevels naast elkaar te vinden. De panden onderscheiden zich door hun mooi ontworpen entrees, fraai afgewerkte dakranden, kozijnen en erkers. Architectonische kenmerken die beeldbepalend zijn voor veel Hollandse waterstadjes.

160301-waterstad

De sfeer van een Hollands waterstadje
Met de bouw van nieuwe panden worden ‘gaten’ in de bebouwing opgevuld en ontstaan aaneengesloten gevelwanden. In aansluiting op de bebouwing rond de sluis zijn ook de nieuw te bouwen panden als duidelijk aparte eenheden herkenbaar. Per deelgebied zijn er karakteristieke verschillen in bijvoorbeeld de grootte van de panden. Het meest traditionele beeld zal bij de sluis te vinden zijn. Verder van de sluis af kunnen de ontwerpen iets minder traditioneel zijn, maar overal zal de sfeer van een Hollands waterstadje heersen. Meer informatie hierover is te vinden in de nota Beeldkwaliteit.

Overzichtelijk stelsel van straten en pleinen
Door de aaneengesloten gevelwanden ontstaat een overzichtelijk stelsel van straten en pleinen. De bestrating van gebakken Hollandse klinkers en de straatverlichting die aan de gevels wordt bevestigd, maken het beeld compleet. Binnenplaatsen worden ingericht als hofjes met bomen, gras, bankjes, diverse speelvoorzieningen en waterpartijen. Verrassend groene plekken midden in het centrum die overdag vrij toegankelijk zijn. De verkeersstroom wordt zo door het gebied geleid, dat zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid gegarandeerd kan worden. Door de bouw van een parkeergarage wordt de auto zo veel mogelijk uit het straatbeeld geweerd.

 

Lees ook:

Beeldkwaliteitsplan 2004
Bestemmingsplan Leidschendam Centrum: Toelichting, PlankaartVoorschriften
Stadsherstel Damlaan