Vof Leidschendam Centrum

De Vof Leidschendam Centrum is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en de projectontwikkelaars Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV en BPD. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de grondexploitatie, de herinrichting van het openbaar gebied en de project coördinatie van ontwikkeling en realisatie van de bouwplannen.

  • De Vof verkoopt de bouwgrond in Leidschendam Centrum aan de ontwikkelaars en partners in het project.
  • De partners Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV en BPD kopen die grond en bouwen en verkopen de woningen en winkels.
  • De sociale huurwoningen worden afgenomen door partners Vidomes en WoonInvest.
  • De Vof gebruikt de opbrengsten uit de grondverkoop voor de ontwikkeling en realisatie van een hoogwaardig, sfeervol openbaar gebied.

Directie
De directie van de Vof Leidschendam Centrum bestaat uit:

  • Floor Kist (projectwethouder gemeente Leidschendam-Voorburg)
  • Theo van der Plas (BPD)
  • Chris Schouten (Schouten & de Jong Projectontwikkeling BV)

Projectbureau
Het Projectbureau Leidschendam Centrum is het uitvoeringsorgaan van de Vof Leidschendam Centrum. Het projectbureau voert het beleid van de Vof uit en coördineert de werkzaamheden die uit het Masterplan voortkomen. Klik hier voor contactgegevens.