Werkzaamheden

160301- werkzaamheden

Op dit moment vinden de volgende werkzaamheden plaats in Leidschendam Centrum:

Herinrichting openbaar gebied
De herinrichting van de openbare ruimte is eind 2015 opgeleverd. Het gaat hierbij om de Zaagmolenstraat, Rijnlandstraat, Landscheidingstraat, Plaspoelstraat, Tuinderijstraat, Warmoezierstraat, Molenpad, Maalderijstraat en de kruising van het Damplein – Plaspoelstraat.  Hiermee is de herinrichting van de openbare ruimte in dit deel van het centrum van Leidschendam afgerond.

Er is inmiddels een aanvang gemaakt met de aanleg en verruiming van de haven. Daarnaast wordt de directe omgeving heringericht. Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd waarbij fase 1 in december 2016 wordt opgeleverd. Fase 2 start vermoedelijk in 2018 nadat de woningen aan de van Ravensteijnkade en Plaspoelkade gereed zijn. De fasen worden in deelfasen uitgevoerd.

Afbeelding van de toekomstige situatie:
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Fase 1: locatie van de werkzaamheden.

Globale werkzaamheden fase 1 (begin maart t/m naar verwachting begin december 2016) start met het rooien van een aantal bomen en de verwijdering van een deel van de beschoeiing. Tevens wordt er ruimte gemaakt voor een keetlocatie en depotruimte. Hierna krijgt De Zandsloot een verbreding en nieuwe beschoeiing. Ook wordt de Plaspoelkade tussen de Zijdestraat en de bouwweg/Warmoezierstraat heringericht. Er komt een speelplek naast het gemaal aan de Plaspoelkade.

Fase 1.0

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Fase 1.2

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Fase 1.3

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Fase 1.4

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Fase 1.5

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Fase 1.6

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Fase 2: locatie van de werkzaamheden.
160229-overzicht 3

Globale werkzaamheden fase 2. In fase 2 komt op de plek van de bouwweg een speelplek. De verbinding tussen de Plaspoelkade en de dr. Van Zeelandstraat komt daarmee te vervallen. De jachthaven krijgt een uitbreiding en nieuwe inrichting. Er komen bruggen voor fietsers en voetgangers.

De herinrichting van de openbare ruimte van de Schoorlaan is op dit moment in voorbereiding. De verwachting is dat in het 2e kwartaal 2016 een definitief ontwerp is opgesteld. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, gerelateerd aan de oplevering van de nieuwbouw langs de Schoorlaan.